Výcvik
konstelací

Výcvik je připraven tak, aby byl přínosem pro všechny, kteří si chtějí pomocí metody konstelací vylepšit svůj rodinný a vztahový život nebo posunout svoji firmu či živnost. Bude veden tak, aby uchazeč byl schopen pro své blízké příležitostně zorganizovat seminář konstelací, ale taky pro profesionály, kteří se budou chtít konstelacemi živit.

Rodinné konstelace

Firemní konstelace

Nádstavba

Blok 1

Výcvik rodinné konstelace

 • Základní informace

  Přínos aneb jaké problémy lze v životě vyřešit: Prostřednictvím výcviku budete mít možnost prožít základní principy fungování přirozeného řádu. Ty vás budou inspirovat a budete s nimi řešit problémy v původní i současné rodině, v partnerských vztazích a v oblasti zdraví, hojnosti či peněz. Pochopíte vnímání těla, duše a ducha. Zmírníte či úplně odstraníte strachy z budoucnosti a neznáma. Najdete si ideální činnost ve svém životě, která bude souznít s vašimi postoji, ne s požadavky okolí. Najdete cestu k vám samým. Zjistíte, jak uvést do rovnováhy vaše životní role a energie, a tím se přiblížíte ke štěstí v životě.

  Předpokládaný výsledek: Uchazeč bude mít sebevědomí postavit individuální a skupinovou konstelaci. Mělo by dojít k posunu v emoční a duševní rovině. Tento posun bude měřen pomocí koučovací škálografie.

  Požadavky na uchazeče: Klient u mě absolvoval minimálně 5 seminářů. Cítí důvěru v metodu a moji osobu. Je si jistý svými očekáváními, tedy co získá absolvováním kurzu od sebe, ode mě a od  samotné metody. Dokáže rozpoznat pohnutku, proč chce zahájit výcvik, a napsat o tom volným stylem. Vaše očekávání a důvod, proč chcete absolvovat výcvik, napište do žádosti na e-mail: jan.krejcirik@shifting.cz

 • 1) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 20.10.2022 17:00-20:00
  Pátek 21.10.2022 10:00-18:00
  Sobota 22.10.2022 10:00-18:00
  Neděle 23.10.2022 10:00-13:00

  Zaměření:
  Základní princip přirozeného řádu a vedení konstelací. Principy původní a současné rodiny. Zákon o pořadí, sounáležitosti a zákon rovnováhy.

 • 2) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 17.11.2022 17:00-20:00
  Pátek 18.11.2022 10:00-18:00
  Sobota 19.11.2022 10:00-18:00
  Neděle 20.11.2022 10:00-13:00

  Zaměření:
  Partnerské vztahy. Principy co vztahy boří, co je buduje, princip přitažení partnera či partnerky, vlivy původních rodin na naše partnerské vztahy.

 • 3) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 15.12.2022 17:00-20:00
  Pátek 16.12.2022 10:00-18:00
  Sobota 17.12.2022 10:00-18:00
  Neděle 18.12.2022 10:00-13:00

  Zaměření:
  Zdraví člověka, práce s duševními příčinami nemocí. Závislosti člověka na úrovni fyzické, mentální a duševní. Práce s nadváhou člověka

 • 4) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 12.1.2023 17:00-20:00
  Pátek 13.1.2023 10:00-18:00
  Sobota 14.1.2023 10:00-18:00
  Neděle 15.1.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Mužská a ženská energie a od toho se odvíjející, sebevědomí, sebehodnota, sebeláska.

 • 5) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 9.2.2023 17:00-20:00
  Pátek 10.2.2023 10:00-18:00
  Sobota 11.2.2023 10:00-18:00
  Neděle 12.2.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Životní energie- Práce s fyzickou energií, emoční energií, duševní energií a energií duchovní. Propojení Těla, duše a ducha. Práce s životními rolemi a jejich rozplánování do běžného života.

 • 6) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 9.3.2023 17:00-20:00
  Pátek 10.3.2023 10:00-18:00
  Sobota 11.3.2023 10:00-18:00
  Neděle 12.3.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Konstelace etap života. Sladění duševního a fyzického vývoje.

 • 7) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 6.4.2023 17:00-20:00
  Pátek 7.4.2023 10:00-18:00
  Sobota 8.4.2023 10:00-18:00
  Neděle 9.4.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Peníze a hojnost . Jak člověka v životě ovlivňují finanční předsevzetí a majetkové křivdy v předchozích generacích a jejich dopad na naše životy

   

 • 8) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 4.5.2023 17:00-20:00
  Pátek 6.5.2023 10:00-18:00
  Sobota 7.5.2023 10:00-18:00
  Neděle 8.5.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Konstelace vnitřních živlů s introspekcí. Zaměření na zvládání živlů , jejích harmonizaci a zviditelnění dominantních vlastností, jednotlivých živlů. Poznání toho nejniternějšího vhledu do duše člověka.

 • 9) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 1.6.2023 17:00-20:00
  Pátek 2.6.2023 10:00-18:00
  Sobota 3.6.2023 10:00-18:00
  Neděle 4.6.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Ostatní druhy konstelací: individuální konstelace se zástupnými předměty, individuální konstelace s 1 osobou, se 2 lidmi. Integrační konstelace, rozhodovací konstelace, konstelace vnitřních osob, konstelace nového typu (konstelace duše a Kostelce ducha)

 • 10) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 29.6.2023 17:00-20:00
  Pátek 30.6.2023 10:00-18:00
  Sobota 1.7.2023 10:00-18:00
  Neděle 2.7.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Závěrečné setkání, Uchazeč budou stavět vzájemně konstelace bez zásahu další soby. Zodpovězení dotazů na nejasnosti. Předání certifikátu a absolvování výcviku rodinných konstelací.

 • Jedná se vždy o cca 3 dny v měsíci.

 • Začíná se vždy ve…
  čtvrtek večer 17:00–20:00,
  pátek 10:00–18:00,
  sobota 10:00–18:00,
  neděle 10:00–13:00

 • Celkem: 200 hodin (25 dnů)

 • Start výcviku:
  čtvrtek 20. 10. 2022
  až neděle 23. 10. 2022

 • cena: 46 000 Kč

Kontaktujte nás

Blok 2

Výcvik firemní konstelace

 • Základní informace

  Přínos aneb jaké problémy lze ve firmě vyřešit: Uvědomíte si rozdíl mezi rodinným a firemním systémem. U rodinných systémů jsou pozice předem dány, zatímco u firmy jsou vytvářeny, a na to se může nabalit hned několik křivd. Firma má jinou dynamiku než rodina. Ovlivňují ji jak rodinné systémy majitelů, tak osudy všech zaměstnanců, spolupracujících stran a zákazníků. Díky uvědomění si této podstaty budete vědět, jak si vybírat či přitahovat správné lidi na pozice ve firmě. Pochopíte příčinu problémů v týmu jako je nedůvěra, šikana, fluktuace atd. Zjistíte, kteří lidé táhnou s firmou a kteří jsou přímo proti hodnotám firmy. Budete umět zavést firemní vizi a na jejím základě udržovat firemní kulturu. Poznáte, které klienty opečovávat s pokorou a kterých se zbavit. Pochopíte, jak fungují staré projekty ve firmách a jak na ně navázat projekty nové.

  Předpokládaný výsledek: Budete zvládat všechny životní role – nejen podnikání. Vaše podnikání vám bude dávat smysl a budete cítit přínos pro okolí.

  Požadavky na uchazeče: Absolvovaný 1. výcvik rodinných konstelací, být majitelem firmy, fyzická osoba nebo uchazeč, který zvažuje dráhu profesionálního průvodce konstelací. Vaše očekávání a důvod, proč chcete absolvovat výcvik, napište do žádosti
  na e-mail: jan.krejcirik@shifting.cz

 • 1) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 27.7.2023 17:00-20:00
  Pátek 28.7.2023 10:00-18:00
  Sobota 29.7.2023 10:00-18:00
  Neděle 30.7.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Systém fungování společnosti, posloupnost vs. Zodpovědnost. Mateřská firma, dceřiní firmy, sídlo firmy, vztahy mezi odděleními, význam účetního oddělení, energie pozice a pracovníka na pozici. Pohnutka k podnikání a orientace na službu. Vliv rodinných systémů na chod firemního systému.

 • 2) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 24.8.2023 17:00-20:00
  Pátek 25.8.2023 10:00-18:00
  Sobota 26.8.2023 10:00-18:00
  Neděle 27.8.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Spojení firemních hodnot, cílů a klíčových ukazatelů. Propojení do skupinové vize. Vnímání dynamiky firmy se sdílenou vizí a bez. Řešení překážek při dosahování cílů.

 • 3) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 21.9.2023 17:00-20:00
  Pátek 22.9.2023 10:00-18:00
  Sobota 23.9.2023 10:00-18:00
  Neděle 24.9.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Majetek firmy, zdroj peněz při zakládání firmy, finanční toky, rezervy firmy,dluhy firmy, podíly majitelů, spory mezi zakladateli a majiteli, rodinné firmy, rodinní členové ve firmě, dotace a vliv na spojenost lidí. Používání majetku firmy pro soukromé účely. Vlastnictví v jiných firmách a vliv na majoritní firmu.

 • 4) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 19.10.2023 17:00-20:00
  Pátek 20.10.2023 10:00-18:00
  Sobota 21.10.2023 10:00-18:00
  Neděle 22.10.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Lidské zdroje: Nábory nových lidí, Přiřazení archetypu člověka na příslušnou pozici, status zaměstnance vs. Externí pracovník vliv na loajalitu k firmě. Selhání managementu , přebírání břemena vedoucích pracovníků. Orientace zaměstnanců na službu a klienta.

 • 5) Setkání

  Termín:
  Čtvrtek 16.11.2023 17:00-20:00
  Pátek 17.11.2023 10:00-18:00
  Sobota 18.11.2023 10:00-18:00
  Neděle 19.11.2023 10:00-13:00

  Zaměření:
  Práce s projekty, plánování týdne s návaznosti na vizi cíle a další životní role. Zdroje příjmů s původním záměrem firmy. Vliv soudů sporů, úmrtí při výkonu povolání či zranění a jejich vliv na chod firmy. Práce s ostatními křivdami na pozici. Konkurence, úspěch jednotlivce a úspěch firmy.

 • Jedná se vždy o cca 3 dny v měsíci.

 • Začíná se vždy ve…
  čtvrtek večer 17:00–20:00,
  pátek 10:00–18:00,
  sobota 10:00–18:00,
  neděle 10:00–13:00

 • Celkem: 110 hodin (15 dnů)

 • Start výcviku:
  léto 2023

 • cena: 46 000 Kč

Kontaktujte nás

Blok 3

Nádstavba

 • Praktické ukázky zorganizování semináře pro Rodinné konstelace.

  Je určena pro lidi, kteří se chtějí konstelacemi živit. Po skončení tohoto bloku by účastník měl mít připravený jeden plný seminář, který bude již sám organizovat a provázet. Součástí bloku bude ukázka toho, jak vést úvodní schůzky s novými klienty, kteří metodu neznají, a jak snížit jejich obavy a strach z návštěvy semináře. Absolvent výcviku, bude mít možnost využít mě a svoje kolegy z výcviku,  při začátku budování vlastní klientely. Včetně zpětné vazby na seminář.

  Délka kurzu a cena bude odvozena od množství účastníků.

 • Délka kurzu a cena bude odvozena od množství účastníků.

Kontaktujte nás