Michal Šprta

24.07.2017|admin

„Jako se dům neobejde bez základů, tak se ani firma neobejde bez vazby na vlastní kořeny a bez respektu ke vztahům mezi lidmi. Proto se snažím na tuto, někdy opomíjenou, stránku klást důraz. Smysluplný posun může přijít, až když propojíme vědomé důsledky s nevědomými příčinami. Teprve pak má smysl pracovat na posunu a pomocí toho se dopracovat k výsledkům.“