O nás

Podporujeme jednotlivce a skupiny v posunu a vede k naplnění jejich představ. Vyjasňuje příčiny stagnace na vědomé i nevědomé úrovni a respektuje jejich aktuální potenciál. Company Shifting s.r.o. je vytvořená s vyšším záměrem, nadhledem a hravostí, je životním postojem.


Název: Jan Krejčiřík

Sídlo: Březina 9, 66601 Březina

IČ: 652 816 83

Telefon: +420 724 714 188

Email: info@companyshifting.com

Kontaktní adresa: Masarykova 506/34, Brno-město, 602 00 Brno

Provozní doba: prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.