Jan Krejčiřík

RC OLIVY OLOMOUC-Seminář Konstelací s přednáškou

Večerní rodinné a firemní konstelace

Firemní vize, hodnoty a kultura

Obchod podle přirozeného řádu

TOOL BOX

Trénink

Vedení lidí podle přirozeného řádu

ATLAS VZTAHŮ

Atmosféra, loajalita

Celodenní rodinné a firemní konstelace

Dopolední rodinné a firemní konstelace

Odpolední rodinné a firemní konstelace

Vanoční speciál

Analýza skryté dynamiky firmy