Shifting firem: vezměte podnikání do servisu

25.07.2017|admin

Na palubní desce se rozsvítí červený vykřičník v kruhu. Výstražnou kontrolku lze ignorovat nebo také přestřihnout „dráty“, aby zhasla. Většina řidičů však s autem zamíří do servisu. Shifting firem funguje podobně: jako servis zaměřený na podniky, oddělení a týmy.

Slovo shifting pochází z anglického „shift“ ve smyslu posunout, pohnout (se) či zařadit vyšší rychlostní stupeň.

Servisní rentgen pro vědomou i nevědomou úroveň firmy

V autoservisu zjistí reálný stav vozu (1. fáze), po dohodě s vámi auto opraví (2. fáze) a ideálně přidají i doporučení jako prevenci proti opakování závady (3. fáze). Podobný třífázový proces tvoří shifting firem. Než si ho představíme, objasníme ještě skrytou dynamiku a konstelace.

Skrytá dynamika určuje na nevědomé úrovni chování a jednání lidí ve firmě. Představujeme ji v článku Když se skrytá dynamika firmy přestane skrývat. Konstelace jsou nástrojem „zviditelnění“ a napravení této skryté dynamiky v systémech, jako jsou firma, oddělení či projektový tým. Využívají „zástupce“ vybrané do „rolí“ (např. za spolumajitele, konkurenci, klíčové klienty, zaměstnance atp.), kteří se tak „naciťují“ na skrytou dynamiku a zhmotňují to, co se v řešeném systému děje. Průvodce konstelací jejich prostřednictvím „vidí“ do firmy či týmu obdobně, jako vidí lékař vnitřní orgány na magnetické rezonanci či kosti na rentgenovém snímku. Může navíc systém rovnou „opravovat“ navrácením složek do „správné pozice“. Zakladatel Company Shifting, s. r. o., Jan Krejčiřík blíže představuje konstelace v rozhovoru.

Lidé bez vlastní zkušenosti mohou konstelace považovat za nedůvěryhodné či iracionální. Schopnost zástupců konzistentně „naciťovat“ skrytou dynamiku si získala i pozornost vědců. Příkladem je Peter Schlötter, který v disertační práci z roku 2005 zkoumal 2700 konstelací se 130 lidmi*. Schlötter prokázal statisticky významnou shodu reakcí různých zástupců v konkrétních rolích – bez ohledu na jejich pohlaví, věk či socializaci.

Tři etapy shiftingu firem

1. Náhled: rentgenování firmy

Podmínkou spolupráce na shiftingu je vzájemné poznání a hodnotová rezonance s vedením firmy, oddělení či týmu. Prvním krokem je tedy osobní setkání s majiteli/vedoucími, poznání historie a struktury. Následuje zjištění potřeb, toho, co firma řeší, z pohledu vedení a zaměstnanců. To umožňuje pojmenování zakázky, která je následně ověřena v úvodní konstelaci. Díky tomu lze následně zakázku upřesnit a odhadnout náklady na proces posunu.

Úvodní konstelace může, kromě ověření zakázky, ukázat i zcela nové souvislosti či upozornit na syndrom zvaný „císařovy nové šaty“: ve známé pohádce každý viděl, že král je ve skutečnosti nahý, ale mlčení prolomilo až „nevinné dítě“. Tím je v našem případě konstelace, která ukazuje skutečnost tak, jak opravdu je.

2. Posun: od příčin k řešení problémů a odhalování schopností

Historické křivdy a zátěže, opakující se problémy, zapletení rodinných problémů do firmy, chybějící respekt, omezující finanční přesvědčení či neochota převzít odpovědnost jsou příklady témat, u kterých se v procesu shiftingu začíná od odhalování skrytých příčin. Díky tomu je možné dojít k řešení problémů na nevědomé úrovni (přirozený řád, kolektivní a osobní nevědomí) i na úrovni vědomé (koučink, videotréninky, nácvik chování v problémových situacích atp.).

Ceněným přínosem pro jednotlivce i celek firmy bývá vývoj nových schopností. V kombinaci s lepším provázáním jednotlivců s firmou na nevědomé i vědomé úrovni se tak ustavuje nové vnímání celku umožňující další řízení firmy či týmu bez negativních zásahů do systému.

3. Udržitelnost: ověření, prevence a osvojení

Po ověření dosaženého posunu přichází na řadu jeho udržení v budoucnosti. Mají-li průměrné brzdy u auta životnost 100 000 kilometrů a ty naše jsou „uvařené“ už po deseti tisících, je efektivnější upravit styl jízdy než donekonečna vyměňovat komponenty. Nastavení procesů pro udržení dosaženého posunu může být založeno na „kondičních jízdách“ v tématu, kde se firma opakovaně „přehřívá“. Díky možnosti osvojit si shifting lze také přenést dovednosti spojené s shiftingem na vlastní zaměstnance a převzít další posun firmy do vlastních rukou.

Zaměstnanci všech organizací si zaslouží, aby se jejich zaměstnavatelé začali skrytou dynamikou zabývat.
(ředitel brněnské pobočky Microtechnic Michal Novotný)

Vzít firmu do servisu?

V autoservisu diagnostikují i to, co není (přinejmenším pro řidiče) patrné na první pohled. Shifting umožňuje nahlédnout na to skryté ve firmě, a získat tak nový pohled, který přesahuje tradičně používanou racionální vědomou zkušenost. Pokud s vámi taková cesta rezonuje, prvním krokem je osobní setkání se shifterem.

 

___
* Schlötter, P.: Vertraute Sprache und ihre Entdeckung: Systemaufstellungen sind keine Zufallsprodukte – der empirische Nachweis. Carl-Auer Verlag GmbH; 2 edition, 2005, 215 p. ISBN-10: 3896703382.